woensdag, 18. september 2013 - 21:49 Update: 03-07-2014 0:52

Timmermans weigert 2e briefing Syrië na lekken kamerleden

Timmermans weigert 2e briefing Syrië na lekken kamerleden
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Minister Timmermans wil vanwege ‘lekkende’ kamerleden geen 2e vertrouwelijke briefing over de situatie en ontwikkelingen in Syrië met de Tweede Kamer delen.

Dit heeft de minister woensdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Ambtelijke briefing
Tijdens de vertrouwelijke briefing van de inlichtingendiensten van 4 september jl. is de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op de hoogte gebracht van de analyse van de diensten van de gebeurtenissen in Damascus op 21 augustus jl.

Daarbij is de beoordeling van de diensten over de inzet van chemische middelen en over de rol van het Syrische regime met de commissie gedeeld. ‘Een aanvullende vertrouwelijke briefing zal, mede vanwege de vereiste bronbescherming, geen dusdanige toevoeging opleveren aan het reeds met uw Kamer gedeelde beeld dat een dergelijke briefing opportuun wordt geacht’, aldus de minister.

‘Lekken’
‘Na afloop van de briefing van 4 september jl. hebben verschillende leden van uw Kamer zich daarover al dan niet anoniem publiekelijk uitgelaten. Daarmee is de vooraf overeengekomen vertrouwelijkheid eschonden’, schrijft de minister.

Bovenstaande in overweging nemende kan het kabinet niet instemmen met het verzoek van uw commissie voor een tweede vertrouwelijke briefing van de inlichtingendiensten.

 
Provincie: