vrijdag, 27. december 2013 - 17:43 Update: 03-07-2014 0:46

Vier-ogenmethode kinderopvang werkt in praktijk niet

Foto van schoenen kinderen school | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Zoetermeer

In de praktijk kan bij kinderdagverblijven niet altijd aan het vier-ogenprincipe worden voldaan.

Dit blijkt vrijdag uit een gezamenlijk onderzoek van Abvakabo FNV en RTL Nieuws onder ruim 1300 medewerkers in de kinderopvang.

Sinds juli 2013 is het verplicht dat er altijd een volwassene kan meekijken of meeluisteren met een beroepskracht om zo de veiligheid in de kinderopvang te vergroten. 96 procent van de ondervraagden is op de hoogte van het vier-ogenprincipe en ruim 86 procent wordt hier ook goed over geïnformeerd door hun organisatie.

Sinds de invoering zijn bij 66 procent van de organisaties maatregelen getroffen om aan het principe te voldoen. Dat varieert van het in de gaten houden van elkaar en elkaars groepen (45 procent), het plaatsen van babyfoons (al dan niet met videoverbinding) (29 procent), het plaatsen van ramen, deuren of glazen wanden tussen twee ruimtes (19 procent) tot het anders inroosteren van beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers (17 procent) zodat er altijd twee volwassenen aanwezig zijn op een groep. 20 Procent van de ondervraagden geeft aan dat er niets is veranderd, omdat de organisatie al aan de eisen voldeed. 14 Procent geeft echter aan dat er niets is veranderd terwijl er niet aan het principe wordt voldaan.

Niet te combineren
De maatregelen - en daarmee de intentie om de veiligheid te vergroten - zijn hiermee voor een groot deel genomen. Uit het onderzoek blijkt echter dat in de praktijk de genomen maatregelen onvoldoende werken. Zo is het toezicht door een tweede volwassene in 77 procent van de gevallen ondergebracht bij pedagogisch medewerkers van een andere groep.

Zij worden geacht om naast de zorg voor de kinderen in hun eigen groep via bijvoorbeeld glazen wanden of babyfoons mee te luisteren of te kijken naar collega’s in de andere groep. Een derde van de ondervraagden geeft aan dat dit niet te combineren valt. Ook bemoeilijkt ruis op de babyfoon de controle. Uit de resultaten bleek verder dat sommige pedagogisch medewerkers soms uren alleen op een groep staan zonder dat er enige vorm van contact is geweest met een andere volwassene.


'Schijnveiligheid'
'Maar liefst een derde van de ondervraagden geeft aan dat het vier-ogenprincipe de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang niet vergroot', aldus Ilse van der Weiden, bestuurder Kinderopvang Abvakabo FNV.'

Als een werknemer die alleen op een locatie staat iets overkomt dan heb je niets aan een babyfoonverbinding met een hoofdkantoor 7 km verderop. Ook heeft het totaal geen zin dat er glazen ramen tussen groepen worden geplaatst als ze vervolgens worden volgeplakt met tekeningen of als de aangrenzende groep die dag niet bezet is. Ja, het voldoet hiermee aan de eisen, maar het is niet meer dan schijnveiligheid.'

Aanscherping vierogenprincipe
Abvakabo FNV vindt dan ook dat het vierogenprincipe aangescherpt moet worden. Naast de werkgevers en de ouders, moeten ook de werknemers in de kinderopvang meebeslissen over hoe dit het beste vormgegeven kan worden. Zij zijn immers de oren en ogen op de werkvloer. Van der Weiden: 'Wil je de veiligheid van kinderen en werknemers echt vergroten dan zouden er altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers aanwezig moeten zijn in een groep.'