donderdag, 15. mei 2014 - 11:34 Update: 03-07-2014 0:36

34 miljoen euro voor plan werkgelegenheid metaalbranche

foto van metaal | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Er komt in totaal 34 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de metaalsector. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de metaalsector.

Het geld is bestemd voor onder meer scholing, begeleiding van ontslagen werknemers en extra leerwerkplekken voor jongeren.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FNV-voorzitter Ton Heerts hebben dat donderdag tijdens een werkbezoek aan het metaalbedrijf Klift in Berkel en Rodenrijs bekend gemaakt.

In de metaalbewerking werken ruim 140 duizend mensen bij veertienduizend metaalbedrijven. Dat zijn twaalfduizend banen minder dan voor de crisis. Het is daarom belangrijk dat als de economie weer aantrekt genoeg opgeleide vakmensen klaarstaan om aan de slag te gaan. Als er nu geen maatregelen worden getroffen zal het tekort aan goed gekwalificeerde mensen nog verder oplopen, onder meer door de vergrijzing.