maandag, 13. oktober 2014 - 13:36 Update: 13-10-2014 13:44

Benno L. mag van OM 'zakelijk' contact hebben met minderjarigen

Benno L. mag van OM 'zakelijk' contact hebben met minderjarigen
Foto: Archief FBF.nl
Leiden

Naar aanleiding van de uitspraak in kort geding van maandag 6 oktober jl. in de zaak Benno L., wijzigt het Openbaar Ministerie (OM) drie punten in zijn besluit voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). Dit meldt het OM maandag.

‘Het kort geding was aangespannen door Benno L. en richtte zich tegen de voorwaarden die door het OM zijn opgelegd bij zijn invrijheidstelling’, aldus het OM.

De voorzieningenrechter oordeelde dat het OM twee voorwaarden, het gebiedsverbod en het contact met minderjarigen, enigszins moet aanpassen. Verder oordeelde de rechter dat de enkelband als controlemiddel alleen mag worden gebruikt als het OM die controle in zijn voorwaarden heeft opgenomen.

Contact met minderjarigen
Om in Leiden te blijven wonen heeft het OM destijds, op voordracht van de driehoek in Leiden, als aanvullende voorwaarde in het besluit opgenomen dat Benno L. geen contact mag hebben met minderjarigen, thuis of in Leiden. De rechter vond dit verbod te algemeen geformuleerd. 

‘Zakelijk’ contact
Het OM heeft deze voorwaarde in het besluit aangepast in die zin dat Benno L. geen contact mag hebben met minderjarigen in Leiden, tenzij het zakelijke en/of dienstverlenende, functionele, in het dagelijks maatschappelijk verkeer betamelijke contacten betreft.

Gebiedsverboden
De rechter vond dat het OM geen gebiedsverbod mocht opleggen voor de gemeenten waar geen slachtoffers wonen. Het OM heeft de desbetreffende gemeenten uit het besluit v.i. gehaald. Er geldt nu alleen nog een gebiedsverbod voor díe gemeenten waar slachtoffers wonen.

Enkelband
Om in Leiden te blijven wonen is destijds, ook op voordracht van de driehoek in Leiden, als aanvullende voorwaarde opgenomen dat Benno L. begeleid zou worden door vrijwilligers in Leiden en hij zich niet mocht ophouden in het park achter zijn woning en bij scholen en speelplaatsen in Leiden. 

Dit werd (wekelijks achteraf) gecontroleerd door middel van de enkelband. De rechter vond dat dit controlemiddel alleen mag worden gebruikt als het OM die controle in zijn voorwaarden heeft opgenomen. Om die reden heeft het OM dit nu vastgelegd in het v.i.-besluit. Als Benno L. goed meewerkt volgt er mogelijk over niet al te lange tijd een versoepeling van de voorwaarden.

Provincie: