maandag, 17. februari 2014 - 15:15 Update: 03-07-2014 0:42

Blok stelt geld beschikbaar voor kennis funderingsproblemen

Foto van heimachine heipalen fundering | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontvangt van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) nogmaals 125.000 euro om de kennis over het voorkomen, herstellen en financieren van funderingsproblemen verder te verspreiden. Schade aan de fundering komt zowel voor bij koopwoningen als huurwoningen.

De schattingen van het aantal woningen die te maken hebben met grondwaterproblematiek en daardoor schade aan de fundering kunnen krijgen lopen sterk uiteen. Eerste uitkomsten van een onderzoek geven aan dat ongeveer 20.000 particuliere woningen in de komende 15 jaar te maken krijgen met urgente funderingsproblemen. In het kader van stadsvernieuwing zijn in de periode voor de eeuwwisseling tienduizenden oude corporatiewoningen met funderingsproblemen vervangen door nieuwbouw. Mede hierdoor zijn het nu verhoudingsgewijs vaker particuliere woningeigenaren die te maken hebben met funderingsschade.

Gepland onderhoud
Funderingsherstel is een bijzondere vorm van regulier onderhoud en valt onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Het ingewikkelde aan funderingsherstel is dat de werkzaamheden in een keer per rij woningen uitgevoerd dienen te worden. De betrokken partijen, zoals particuliere eigenaren, corporaties, banken en gemeenten, dienen hieraan hun steentje bij te dragen.

Corporaties nemen het herstel vaak mee bij grote renovaties of eventueel door middel van sloop. Bij corporaties zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar binnen de meerjaren onderhoudsplanning. Voor particuliere woningbezitters geldt dat zij mogelijk (nog) niet bekend waren met problemen aan de fundering, waardoor er in een aantal gevallen onvoldoende geld beschikbaar is voor het herstel.

Extra hypotheekruimte
Het kabinet heeft de hypotheeknormen verruimd voor noodzakelijke woningverbetering waartoe funderingsherstel gerekend mag worden. Hiermee is het mogelijk af te wijken van de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde (Loan-to-value ratio). Door deze extra ruimte blijkt dat woningeigenaren het noodzakelijke herstel goed kunnen financieren. Voorwaarde bij de financiering is dat in de desbetreffende woonplaats een gemeentelijke vangnetregeling beschikbaar is.

Het nieuwe model-koopcontract zal een funderingsclausule bevatten wat toegepast dient te worden op moment dat er iets met de fundering aan de hand kan zijn. Dit nieuwe model-koopcontract wordt naar verwachting per 1 juni 2014 ingevoerd en zal worden gehanteerd door alle leden van NVM, VBO Makelaar, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis.

Activiteiten KCAF
Het KCAF is inmiddels een centraal punt waar op een laagdrempelige manier bewoners en gemeenten terecht kunnen voor onafhankelijke kennis en informatie. Het gaat om kennis over het voorkomen, herkennen, herstellen en financieren van funderingen die door bijvoorbeeld paalrot zijn aangetast.

Het KCAF zal in de komende periode, met betrokkenheid van onder andere gemeente Zaanstad, concrete voorstellen uitwerken op gebied van financiering en uitvoering van funderingsherstel en daar een actieplan van maken. Minister Blok ondersteunt deze activiteiten met een bedrag van € 125.000 euro. Voorwaarde is dat op basis van cofinanciering ook andere partijen bijdragen en dat samenwerking met andere kennisinstellingen wordt bevorderd.