vrijdag, 31. januari 2014 - 9:39 Update: 03-07-2014 0:43

Bonden sturen ultimatum, acties dreigen bij Flora Holland

foto van Flora Holland | fbf
Foto: fbf
Aalsmeer

Flora Holland ontvangt vrijdag een ultimatum van FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond, dat verloopt op dinsdag 4 februari om 12.00 uur.

Als de directie voor die tijd niet formeel ingaat op de eisen van de bonden, dreigen er serieuze acties op de werkvloer. De belangrijkste eis is een betere beëindigingsvergoeding in het nieuwe sociaal plan voor Flora Holland.

Flora Holland en de bonden zijn sinds eind november 2013 niet meer officieel in gesprek over het sociaal plan, omdat de onderhandelingen daarover zijn vastgelopen. De medewerkers hebben in 2013 al diverse signalen gegeven richting werkgever dat de grens van hun loyaliteit bereikt is.

Kitty Huntjens, bestuurder CNV Dienstenbond: “Dit ultimatum kent een lange voorgeschiedenis, waarvan de rode draad er een is van geknakt vertrouwen bij de medewerkers. Het breekpunt is nu het voorstel van Flora Holland voor een nieuw sociaal plan met diverse verslechteringen. Medewerkers geven aan dat de absolute grens aan hun loyaliteit nu is bereikt.”

Al met al is zowel bij bonden als medewerkers het vertrouwen in Flora Holland flink geknakt. Celil Coban, bestuurder FNV Bondgenoten: “De werknemers zijn echt boos. De maat is vol. Voor 203 van de 3700 werknemers staat de baan op het spel. Ze vragen zich niet meer af ‘wie’, maar ‘wanneer’. Ze vrezen nieuwe reorganisaties.”

Kitty Huntjens, bestuurder CNV Dienstenbond: “De rode draad in de impasse tussen Flora Holland en de bonden is dat Flora Holland de grenzen vanuit medewerkers niet serieus neemt. Daardoor hebben medewerkers, terecht, het gevoel dat ze overruled worden. Voor hun eindeloze flexibiliteit en loyaliteit naar het bedrijf toe krijgen ze niks terug, sterker nog, ze leveren steeds meer in.”

Ultimatum
In het ultimatum dat dinsdag 4 februari om 12.00 verloopt, stellen de bonden dat er een sociaal plan met een looptijd van twee jaar moet komen. Dit sociaal plan moet minimaal dezelfde rechten bieden als het sociaal plan 2010 – 2013. Het overleg kan nu alleen nog vlot getrokken worden als Flora Holland op formele wijze deze eisen honoreert. Gebeurt dat niet, dan zijn acties op de werkvloer onvermijdelijk.