woensdag, 5. maart 2014 - 11:21 Update: 03-07-2014 0:41

DigiD-activeringscodes in risicogebieden per koerier thuisbezorgd

Foto van logo DigiD | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Als extra maatregel voor het tegengaan van fraude met DigiD heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat de activeringscodes voor DigiD per koerier thuisbezorgd worden bij mensen die in zogenaamde risicogebieden wonen.

In deze gebieden zijn signalen bekend over criminelen die uit de post persoonlijke gegevens zoals een geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN) achterhalen en uiteindelijk activeringscodes van DigiD onderscheppen. De minister beoogt met deze maatregel burgers beter te beschermen tegen pogingen van identiteitsfraude.

Met DigiD log je in bij overheidsinstanties om online zaken te regelen zoals de aanvraag van huurtoeslag of een uitkering. Een DigiD verkrijg je door deze aan te vragen via internet waarbij je gebruik maakt van een aantal persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum en BSN. Als onderdeel van het aanvraagproces stuurt DigiD een activeringscode per post waarmee de DigiD geactiveerd wordt. DigiD stuurt nooit gebruikersnamen of wachtwoorden per post, alleen een activeringscode.

Risicogebieden

In Amsterdam Zuid-Oost en Groningen lopen politieonderzoeken naar fraudepogingen met DigiD. Criminelen stalen eerst uit de post persoonlijke gegevens van mensen, waarmee zij een DigiD konden aanvragen. Zodra de activeringscode voor DigiD werd thuisgestuurd, haalden criminelen deze ook uit de post. Beide gevallen zijn snel opgemerkt door de Belastingdienst en Logius heeft de DigiD's waarmee is geprobeerd te frauderen direct geblokkeerd. Vervolgens is er meteen contact gelegd met uitvoeringsorganisaties zoals de SVB, UWV en DUO. Amsterdam Zuid-Oost en Groningen zijn twee van de risicogebieden waar voortaan DigiD-activeringscodes worden thuisbezorgd middels een koeriersdienst. De risicogebieden zijn gedefinieerd op basis van de eerste vier cijfers van de postcode. Zodra er meerdere signalen bekend zijn worden de risicogebieden uitgebreid.

Verdere versterking

Naast de maatregelen voor deze risicogebieden heeft de minister beleid ingezet om de wachtwoorden van DigiD te versterken. Sinds 1 januari 2014 is dat gebeurd voor nieuwe gebruikers en per mei wordt dat beleid ook ingevoerd voor bestaande gebruikers. Daarnaast heeft de minister opdracht geven voor de middellange termijn verbeteringen voor verdere versterking van DigiD door te voeren, zoals afgifte van activeringscodes in persoon of via balie-uitgiften.