donderdag, 12. juni 2014 - 9:32 Update: 03-07-2014 0:34

Kwaliteit ouderenzorg moet fors beter

foto van thuiszorg | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

De kwaliteit van ouderenzorg in een instelling kan en moet fors beter. Langdurige zorg in een instelling wordt steeds meer complexe zorg, omdat ouderen op hogere leeftijd en met zwaardere zorgvragen in een instelling komen wonen. Om die ontwikkeling bij te benen moet de kwaliteit van de zorg beter.

De kwaliteit kan ook beter omdat in de praktijk blijkt dat een goede organisatie, goed management, ruimte voor professionals en betere competenties en vaardigheden van zorgmedewerkers samen kunnen gaan. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn: 'Als we de ouderenzorg in de toekomst aan de eisen willen laten voldoen, is het nu tijd voor actie. De problematiek is structureel en een gezamenlijke aanpak met betrokken partijen* noodzakelijk’.

Tekortkomingen
In veel van de verpleeg- en verzorgingshuizen past de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers niet bij de zorgbehoefte van de cliënten. Soms zijn protocollen verouderd, een andere keer is medicatieveiligheid is onder de maat en het terugdringen van vrijheidsbeperking vordert vaak mondjesmaat. Deze conclusies trekt de IGZ in het rapport 'Verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam' dat Van Rijn tegelijkertijd naar de Kamer heeft gestuurd. 'Ik zie het sinds mijn aantreden als opdracht op de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Daarom neem ik nu maatregelen voor de korte en de middellange termijn', aldus de staatssecretaris.

Provincie:
Tag(s):