dinsdag, 25. maart 2014 - 14:35 Update: 03-07-2014 0:39

Leegstand in Dordrecht, Den Haag en Achterhoek op nieuwe wijze aangepakt

foto van leegstand boerderij | fbf
Foto: fbf
Dordrecht

Drie teams van ontwerpers en onderzoekers ontwikkelen nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van gebieden met leegstaande en ongebruikte gebouwen in Dordrecht, Den Haag en de Achterhoek.

De plannen van de teams bieden oplossingen die ook kunnen worden ingezet bij vergelijkbare vragen over nieuwe bestemmingen op andere locaties in Nederland. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken bij dit experiment samen met de provincie Gelderland en de gemeenten Dordrecht en Den Haag. De partijen hebben het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie gevraagd ontwerpers en onderzoekers uit te nodigen de uitdaging op te pakken. Specifieke aandacht is gevraagd voor nieuwe bestemmingen van rijks- en monumentaal vastgoed.

Honderd teams van ontwerpbureaus met experts op o.a. financieel, economisch en sociaal gebied hadden ideeën ingediend voor aanpak van leegstand in een van de experimentgebieden. De kwaliteit van de ingediende voorstellen lag hoog en leverde een schat aan ideeën op. Van manieren om nieuwe initiatieven aan te trekken tot een bibliotheek vol met nieuwe mogelijkheden voor gebieden met leegstaande panden. De voorstellen gaven goed weer waar veel vastgoedeigenaren en overheden op dit moment bij leegstand en gebiedsontwikkeling mee te maken hebben.

Provincie:
Tag(s):