donderdag, 6. maart 2014 - 10:39 Update: 03-07-2014 0:41

Meer supermarkten en warenhuizen in grote gemeenten

Foto van kassabon supermarkt | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van kassabon supermarkt | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het aantal supermarkten en warenhuizen in Nederland is tussen 2008 en 2013 sterk toegenomen in grote gemeenten en afgenomen in de kleinste gemeenten. Winkels in consumentenelektronica verdwenen vrijwel overal, maar in de kleinere gemeenten het hardst.

Nederland kende in 2013 bijna 570 winkels per 100 duizend inwoners. De winkeldichtheid is 2 procent kleiner dan in 2008. De ontwikkeling van het relatieve aantal winkels verschilt sterk per gemeente. In Flevoland is de winkeldichtheid al jaren laag. Het relatieve aantal winkels nam er echter in de periode 2008–2013 met 11 procent toe. In Lelystad nam het aantal winkels in 2013 zelfs toe van 450 winkels naar 540 winkels per 100 duizend inwoners. Ook in Loppersum (Groningen) en Muiden nam het relatieve aantal winkels sterk toe. In deze gemeenten nam het aantal winkels toe terwijl de bevolking afnam.

Op de Waddeneilanden en in Sluis (Zeeland) is het aantal winkels per inwoner zeker tweemaal zo hoog als het landelijk gemiddelde. Om de bevolking en de toeristen daar voldoende winkels te bieden, zijn alle typen winkels er relatief goed vertegenwoordigd, de supermarkten het best.

Nog steeds weinig winkels in Almere
Almere is in 2013 nog steeds een achterblijver met 355 winkels per 100 duizend inwoners. Toch kent Almere de sterkste opmars van supermarkten en warenhuizen: ruim 50 procent. In Hilversum is het aantal supermarkten en warenhuizen per inwoner met 16 procent afgenomen in de periode 2008-2013. Deze afname komt enerzijds doordat winkels verdwijnen, anderzijds door de groei van de bevolking.

Minder winkels in consumentenelektronica
Het aantal winkels in consumentenelektronica per inwoner is in de periode 2008–2013 met ruim 8 procent afgenomen. Deze afname loopt parallel met de groei van het aantal postorder- en internetbedrijven. In kleinere gemeenten is de afname van deze branche met 10 procent het grootst.


Het relatieve aantal warenhuizen en supermarkten is juist toegenomen, gemiddeld met 5 procent. Maar ook hier speelt de grootte van de gemeente een rol. In grotere steden is de stijging bijna 10 procent, in de kleinste gemeenten is het aantal warenhuizen en supermarkten licht gedaald.