dinsdag, 9. september 2014 - 13:08 Update: 09-09-2014 13:12

Nederlander internationaal gezien hoog opgeleid

Nederlander internationaal gezien hoog opgeleid
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De Nederlanders zijn internationaal gezien hoog opgeleid. Nederland behoort bovendien tot de top van landen waar de bevolking de hoogste vaardigheden bezit. Ons land neemt, kijkend naar de internationaal gezien gemiddelde investeringen in ons onderwijs, een sterke onderwijspositie in.

Dit blijkt uit het dinsdag verschenen rapport Education at a Glance 2014, de jaarlijkse internationale vergelijking op het terrein van onderwijs van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Studeren loont
Nederland geeft in vergelijking met andere landen een gemiddeld bedrag uit aan onderwijs, iets meer dan 6 procent van het bruto binnenlands product. Uit de OESO rapportage blijkt niet alleen dat veel Nederlanders een opleiding volgen, maar vooral ook dat het loont om te studeren; hoger opgeleiden hebben vaker een baan dan lager opgeleiden.

Zo heeft 88 procent van de Nederlandse hoger opgeleiden werk, dat is 4 procent hoger dan het OESO-gemiddelde. Voor de Nederlandse mbo'ers geldt dat voor 81 procent, dat is 5 procent hoger dan het OESO-gemiddelde. Ook blijkt dat Nederlanders met een hoge opleiding relatief meer verdienen dan in de meeste andere landen.

Trends in Beeld
Het ministerie van OCW publiceert op Prinsjesdag de meest relevante indicatoren voor Nederland in Trends in Beeld. Hiermee ontstaat een goed beeld over het functioneren van het Nederlandse onderwijsstelsel in internationaal perspectief.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):