maandag, 8. september 2014 - 19:36 Update: 08-09-2014 20:53

Noren komen in Nederland hun straf uitzitten

Noorse gedetineerden kunnen straf in Nederlandse cel uitzitten
Foto: EHF
Den Haag

Noorse gedetineerden kunnen straks hun straf in een Nederlandse cel uitzitten. Dat maakte staatssecretaris Teeven maandag bekend.

Nederland en Noorwegen zijn in gesprek over de beschikbaarstelling van enkele honderden Nederlandse detentie plaatsen aan Noorwegen. De reden hiervoor is dat Noorwegen kampt met een tekort aan celcapaciteit, terwijl in Nederland juist veel leegstand is. Teeven is tevreden met dit voorlopige resultaat, omdat hiermee meer werk gecreëerd wordt bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en leeggekomen gebouwen mogelijk een bestemming kunnen krijgen.

Afgelopen zomer heeft een Noorse delegatie meerdere bezoeken afgelegd aan Nederland, waarbij diverse Nederlandse gevangenissen werden bezocht. Tijdens de bezoeken waren de Noren onder de indruk van de Nederlandse inrichtingen.

Nederland heeft al eerder ervaring opgedaan met gevangenen uit andere landen. Sinds februari 2010 zitten ongeveer 550 Belgische gedetineerden in de PI Tilburg. Hiervoor is in 2009 een verdrag gesloten. Ook tussen Nederland en Noorwegen moet een verdrag worden gesloten om dit mogelijk te maken.

De uitgangspunten van dat verdrag zullen dezelfde worden als die van het verdrag met België uit 2009. Dat betekent dat Nederland de celcapaciteit en het personeel beschikbaar stelt voor de uitvoering van de buitenlandse vrijheidsstraf. In de inrichting gelden echter de Noorse regels, onder leiding van een Noorse directeur.

Ook zullen geen gedetineerden naar Nederland komen met een vluchtrisico of maatschappelijk risico dat niet past bij het beveiligingsniveau van de gevangenis. De Noorse gedetineerden zullen een deel van hun straf in Nederland doorbrengen en keren terug naar Noorwegen om daar te beginnen met hun resocialisatie. Ontslag uit de inrichting zal dus niet plaatsvinden vanaf Nederlands grondgebied.

Provincie:
Tag(s):