vrijdag, 3. oktober 2014 - 8:00 Update: 03-10-2014 18:35

Optrekken grens naar 18 jaar nog geen effect, alcoholvergiftigingen nemen niet af

Alcoholvergiftiging onder jongeren blijft hoog
Foto: Archief EHF
Utrecht

Hoewel jongeren later beginnen met drinken, neemt het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren niet af. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van VeiligheidNL over behandeling van alcoholvergiftiging op Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen. De gemiddelde leeftijd van jongeren die voor een alcoholvergiftiging worden behandeld op een SEH-afdeling is de afgelopen 10 jaar slechts drie maanden gestegen.

In 2013 werden 3.200 jongeren onder 25 jaar behandeld voor een alcoholvergiftiging op een SEH . In 1.400 gevallen ging het daarbij om een minderjarige. In de leeftijdsgroep 10-17 jarigen is het aantal SEH-behandelingen voor alcoholvergiftigingen sinds 2003 drie-en-een-half keer hoger geworden. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar is het zelfs vervijfvoudigd. Bij alle leeftijden zijn mannen in de meerderheid. Alleen in de leeftijdsklasse 10-14 jaar, en dat is ook opvallend, drinken de meisjes meer dan de jongens.

Marco Brugmans, directeur van VeiligheidNL, pleit voor betere samenwerking  tussen gemeenten en SEH-afdelingen voor ziekenhuizen om alcoholmisbruik terug te dringen. De SEH-afdelingen kunnen stuurinformatie leveren voor gericht preventief beleid. Ook kunnen zij een belangrijke rol spelen bij vroegsignalering, zodat in het beginstadium van excessief drankgebruik hulp geboden kan worden om erger te voorkomen. Dat zou onderdeel kunnen zijn van het lokaal alcoholbeleid van de gemeenten.

Categorie:
Provincie: