dinsdag, 25. februari 2014 - 13:06 Update: 03-07-2014 0:41

Prik voor ouderen helpt tegen longontsteking

foto van borstkanker | fbf
Foto: fbf
foto van borstkanker | fbf
Foto: fbf
Utrecht

De kans voor ouderen om een longontsteking op te lopen kan worden verminderd door middel van vaccinatie.

Een baanbrekende studie onder leiding van het UMC Utrecht met ongeveer 85.000 deelnemers heeft de werkzaamheid aangetoond van een vaccin tegen verschillende varianten van de pneumokokkenbacterie bij Nederlandse 65-plussers. 

Het is wereldwijd de grootste goed-gecontroleerde studie naar de werkzaamheid van een vaccin die ooit in volwassenen is uitgevoerd.

Het hoofddoel van de ‘Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults’ (CAPiTA) studie was om in een placebo-gecontroleerde studie de werkzaamheid van een bestaand vaccin (Prevenar-13) tegen 13 verschillende typen van de belangrijkste verwekker van longontsteking (Streptococcus pneumoniae) in ouderen vast te stellen.

Een voorloper van het vaccin is als Prevenar-7 sinds 2006 in Nederland beschikbaar ter preventie van longontsteking in kinderen. Opvolger Prevenar-13 is enkele jaren geleden in Nederland (en andere Europese landen) als een veelbelovend vaccin op de markt gekomen, maar over de werking ervan in ouderen was tot nu toe onvoldoende bekend.

Preventie longontsteking in ouderen door vaccinatie
“We zijn erg blij met de resultaten van de CAPiTA studie omdat nu voor het eerst onomstotelijk is komen vast te staan dat een belangrijk deel van de longontstekingen in ouderen door middel van vaccinatie voorkómen kan worden,” aldus prof. dr. Marc Bonten, onderzoeksleider van de studie en verbonden aan het UMC Utrecht.

Categorie: