donderdag, 6. maart 2014 - 15:58 Update: 03-07-2014 0:41

Risicos verbonden aan scheiding zonder rechter

Risicos verbonden aan scheiding zonder rechter
Foto: SXC
Amsterdam

Als mensen hun huwelijk laten ontbinden door een ambtenaar, zullen ze lang niet altijd sneller en goedkoper uit zijn dan bij de rechtbank. De kans bestaat dat achteraf problemen ontstaan over de gemaakte afspraken, zodat alsnog een gang naar de rechter nodig is.

Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in zijn advies over het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’. De Raad heeft ook zorgen over de vraag of deze manier van scheiden wel wordt erkend in het buitenland, met name in niet EU-landen.

Wetsvoorstel
Wie wil scheiden, moet nu nog met een advocaat naar de rechter. Dat is eigenlijk overbodig als echtgenoten het eens zijn over de scheiding en geen minderjarige kinderen hebben, aldus het wetsvoorstel. Zo’n eenvoudige scheiding kan sneller en goedkoper worden afgehandeld als de ambtenaar van de burgerlijke stand de bevoegdheid krijgt huwelijken te ontbinden.

Risico’s
De Raad wijst op risico’s. Echtgenoten zonder juridische bijstand kunnen snel tot een besluit komen - misschien vanuit een ongelijke positie - zonder dat ze alle gevolgen overzien. Daardoor kunnen later problemen opdoemen: bepaalde zaken zijn niet goed geregeld, er is verschil van mening over de gemaakte afspraken of een van de partners houdt zich er niet aan. In dat geval moet het stel alsnog naar de rechter: met een vonnis kan nakoming van de afspraken worden afgedwongen.

Internationale status
Een andere bron van zorg is de internationale status van de scheiding zonder rechter. Of die overal ter wereld wordt erkend, is onzeker. Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan alleen naar Nederlands recht worden gescheiden. Dat is op zich geen probleem, aangezien ook de gang naar de rechter nog mogelijk is. Wel vraagt de Raad zich af of van mensen van buitenlandse komaf die de Nederlandse taal niet (geheel) machtig zijn, kan worden verwacht dat zij de consequenties overzien van alleen naar Nederlands recht te scheiden, als zij voor deze weg kiezen.