vrijdag, 31. januari 2014 - 13:36 Update: 03-07-2014 0:43

Timmermans:discussie inzet gewapende drones moet wereldwijd

Foto van minister Timmermans | Min. van Buitenlandse Zaken
Foto: Min. van Buitenlandse Zaken
Den Haag

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft er vrijdag voor gepleit om de discussie over het gebruik van bewapende drones, onbemande vliegtuigen, internationaal te bevorderen.

‘Dit is een wereldwijd probleem, dat ook het beste geadresseerd kan worden in een wereldwijd forum. Ik denk dat Nederland binnen de NAVO en in de Verenigde Naties op dat terrein initiatief moet nemen.’ De minister zei dit in een rondetafelbijeenkomst met maatschappelijke organisaties over drones.

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie organiseerden de bijeenkomst met maatschappelijke organisaties over bewapende drones (onbemande vliegtuigen). Het kabinet besloot deze bijeenkomst te organiseren in reactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken over de volkenrechtelijke kant van het gebruik van bewapende drones (juli 2013).

Het kabinet wilde met deze bijeenkomst vertegenwoordigers van NGO’s en kennisinstituten en academici samenbrengen en ruimte bieden ook andere kanten te belichten, zoals technologische, militair-operationele, humanitaire en ethische. Daarmee droegen zij bij aan een gefundeerde oordeelsvorming over het gebruik van bewapende onbemande vliegtuigen.