dinsdag, 4. november 2014 - 10:49 Update: 04-11-2014 16:19

'Zwarte Piet is niet discriminerend op scholen'

Zwarte Piet op school is niet discriminerend
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht discrimineert niet als zij dit jaar het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet viert. De school heeft voldoende laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens vandaag in een zaak die door een moeder was aangespannen.

De moeder wil een Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet op school. Zij vindt dat de school haar kinderen blootstelt aan een karikatuur van mensen met een donkere huidskleur. Op school worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin stereotiepe beelden als dom, knecht en donker naar voren komen. De moeder wil niet dat de school haar kinderen blootstelt aan dergelijke stereotiepe beelden.

Verantwoordelijkheid school

De gelijkebehandelingswetgeving verbiedt discriminatie op school. Een school heeft de zorgplicht om leerlingen een discriminatievrije onderwijsomgeving te bieden. Het College stelt vast dat de school nu geen volledig discriminatievrije onderwijsomgeving biedt in de Sinterklaastijd. Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten en de school heeft de verplichting om hieraan iets te doen. Eind 2013 is de school gestart met de discussie hierover. In november van dit jaar komt de medezeggenschapsraad, waarin ouders en docenten zijn vertegenwoordigd, bij elkaar.

Het College ziet dat het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht zich in een spanningsveld bevindt. De Stichting heeft te maken met meerdere scholen, leraren en ouders. Dat betekent niet dat een school achterover kan leunen. De school heeft laten zien actie te ondernemen om te voldoen aan haar zorgplicht. Het College concludeert daarom dat de school op dit moment niet discrimineert door Zwarte Piet onderdeel te laten zijn van het Sinterklaasfeest. Wel verwacht het College het komende jaar verdere actie van de school om ervoor te zorgen dat Zwarte Piet zoveel mogelijk wordt ontdaan van discriminerende aspecten.

Provincie: