vrijdag, 22. mei 2015 - 14:19 Update: 22-05-2015 16:35

Vollere klassen voor steeds minder wordend aantal leraren

Aantal leerlingen weer gestegen, aantal leraren weer verder gedaald
Foto: Archief EHF
Utrecht

Opnieuw is voor het vijfde jaar op rij, het aantal leraren in het Voorgezet Onderwijs (VO) afgenomen en het aantal leerlingen verdere toegenomen. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) vrijdag.

Op 1 oktober 2014 waren er meer leerlingen, maar minder docenten op de scholen voor voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van onderwijs. Opmerkelijk, omdat de schoolbesturen 67 miljoen euro kregen om méér banen voor jongeren te creëren. De Tweede Kamer ontvangt begin juni een onderzoek van de Rekenkamer naar de effecten van deze banenimpuls.

In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen per leraar opnieuw gestegen. Deze verhouding is niet de klassengrootte, omdat leraren ook andere taken hebben dan lesgeven, maar heeft daar natuurlijk wel een directe relatie mee. 

Deze zogenoemde leerling/leraarratio steeg in oktober 2014 naar 16 leerlingen per leraar. Een stijging van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is niet voor het eerst, de afgelopen vijf jaar steeg de leerling/leraarratio voortdurend, zo blijkt uit cijfers van het ministerie. De afgelopen vijf jaar nam de leerling/leraarratio toe met in totaal 10 procent.  

De reden voor die ontwikkeling is duidelijk. De afgelopen vijf jaar kwamen er steeds meer leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar daalde het aantal docenten. Voor docenten komt de combinatie van meer leerlingen en minder personeel neer op een verhoging van de werkdruk: meer doen met minder mensen. 

Tag(s):