woensdag, 27. mei 2015 - 17:58 Update: 27-05-2015 17:59

Nationaal Hitteplan aangescherpt

Nationaal Hitteplan aangescherpt
Foto: Archief EHF
Bilthoven

In het vernieuwde Nationaal Hitteplan is aangescherpt welke verantwoordelijkheden verschillende organisaties hebben bij aanhoudende hitte. Dit meldt het RIVM woensdag.

Binnen dit plan levert het KNMI informatie aan het RIVM over verwachtte hitte. Vervolgens brengt het RIVM de informatiestroom op gang richting GGD-en, brancheorganisaties en het Rode Kruis. Deze organisaties zorgen voor de verdere uitrol van het plan.

In het nieuwe Nationaal Hitteplan staat minder informatie over maatregelen en communicatie met verschillende doelgroepen. Reden hiervoor is dat de informatie beschikbaar is gesteld in de GGD richtlijn Gezondheidsrisico’s van zomerse omstandigheden en de bijbehorende toolkit Hitte.

Het Nationaal Hitteplan, dat in 2007 is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS, is sindsdien elk jaar gebruikt. Uit de evaluaties zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen die nog niet in de tekst van het Nationaal Hitteplan waren opgenomen. Het RIVM heeft de tekst nu geactualiseerd.

In samenwerking met het KNMI is de nauwkeurigheid verbeterd waarmee de aanhoudende hitte wordt voorspeld, doordat de criteria voor de alarmering nu op vier dagen aanhoudende hitte zijn ingesteld in plaats van op vijf.

Categorie:
Provincie: