maandag, 1. juni 2015 - 14:02 Update: 01-06-2015 20:48

'Ondanks mildere winter opvallend meer ouderen overleden'

Opvallend meer ouderen overleden afgelopen winter
Foto: Archief EHF
Den Haag

Afgelopen winter zijn er opvallend meer mensen overleden dan in de winter van 2013/’14 terwijl die juist strenger was. Dit meldt het CBS maandag.

‘Vooral de sterfte onder 80-plussers was opvallend hoger, ook in vergelijking met eerdere winters’, aldus het CBS. 

Hogere sterfte ondanks milde winter

Afgelopen winter zijn ruim 67 duizend personen overleden, 9 duizend meer dan in de winter van 2013/’14. Er overleden vooral meer ouderen: de sterfte onder 80-plussers was 21 procent hoger dan vorig jaar. Uit onderzoek is bekend dat zeer lage temperaturen tot aanzienlijk meer sterfgevallen leiden. De relatie tussen temperatuur en sterfte wordt sterker met de leeftijd. Tussen opeenvolgende winters is dan ook veel variatie in het aantal sterfgevallen te zien, met name op oudere leeftijd.

In de vrij koude winter van 2012/’13 was de sterfte relatief hoog. Het jaar daarna overleden er minder mensen in de uitzonderlijk zachte, zonnig en droge winterperiode. De afgelopen winter kende een afwisseling van zachte en wat koudere periodes, maar gaat over het algemeen als vrij zacht, nat en zonnig de boeken in. 

Opvallend

Dat de sterfte, met name onder ouderen, niet alleen hoger was dan vorig jaar, maar ook hoger dan in de koude winter van 2012/’13 is dan ook opvallend te noemen. De hoge sterfte valt wel samen met een griepgolf van 21 achtereenvolgende weken. Dit is de langst durende epidemie sinds de start van de registratie in 1970.

Provincie: