vrijdag, 5. juni 2015 - 19:52 Update: 06-06-2015 10:53

In 2016 vergroting van het basispakket

Ook in 2016 vergroting van het basispakket
Foto: RVD
Den Haag

Met ingang van 1 jaar 2016 wordt het basispakket een beetje uitgebreid. Minister Schippers voegt een nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom toe.

Minister Schippers haalt geen behandelingen uit het pakket. Zij heeft wel drie nieuwe behandelingen aangewezen als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating. Tevens wordt prenatale chirurgie bij een open ruggetje onder voorwaarden vergoed.

Door het open systeem van het basispakket stromen daarnaast elk jaar veel nieuwe behandelingen en medicijnen automatisch het pakket in. Behandelingen die voldoen aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ worden namelijk automatisch vergoed door de zorgverzekeraars.

Prenatale chirurgie bij open ruggetje

Op 9 april 2015 heeft Zorgverzekeraars Nederland per brief aan het Zorginstituut laten weten het opereren van foetussen met een open ruggetje onder voorwaarden te vergoeden. Deze behandeling is op dit moment alleen in Leuven mogelijk. Jaarlijks komen 1 á 2 vrouwen hiervoor in aanmerking. Zorgverzekeraars hebben op verzoek van de minister aangegeven in voorkomende gevallen de behandeling in België te zullen vergoeden, mits er sprake is van een zorgvuldige toegeleiding en triage vanuit een Nederlands Universitair Medisch Centrum.

Prenatale testen

In Nederland mag de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen worden verricht en vergoed na een positieve uitslag van een combinatietest. Er zijn echter vrouwen die in het buitenland, waar de NIPT wel mag worden verricht zonder voorafgaande combinatietest, op eigen kosten een NIPT laten uitvoeren. Indien sprake is van een positieve uitslag van deze test, komen zij op dit moment technisch gezien niet in aanmerking voor vergoeding van de vervolgtesten. Dit knelpunt voor deze vrouwen wordt met ingang van 1 januari 2016 weggenomen.

Voorwaardelijke toelating

Op 1 juli 2015 worden er één behandeling en één medicijn voorwaardelijk toegelaten tot het pakket. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen patiënten toegang tot deze veelbelovende vormen van zorg en komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg.

Het gaat om:

• Belimumab (Benlysta). Dit is een geneesmiddel voor SLE, een ongeneeslijke auto-immuunziekte. Het is bedoeld voor patiënten met een hoge mate van ziekteactiviteit en die niet reageerden op de standaardbehandeling.

• Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom. Op dit moment kunnen deze patiënten alleen met dure geneesmiddelen worden behandeld die niet voor alle patiënten effectief zijn en/of veel bijwerkingen met zich mee kunnen brengen.

Minister Schippers heeft ook drie medische behandelingen aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het pakket. De minister beslist op een later moment of zij ook daadwerkelijk voorwaardelijk worden toegelaten. Deze beslissing wordt genomen op basis van verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel en afspraken die veldpartijen met elkaar maken. Dit kan dus betekenen dat een of meer van deze kandidaten uiteindelijk afvalt en niet voorwaardelijk wordt toegelaten.

Categorie: