dinsdag, 16. juni 2015 - 9:15

Nederland scoort goed op ziektepreventie​

Foto van afdelingen in ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland op het terrein van ziektepreventie bovengemiddeld scoort. Door screening in Nederland is de borstkankersterfte in de afgelopen 25 jaar met ruim 30% gedaald en de baarmoederhalskankersterfte met 50%.

Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland op het terrein van ziektepreventie bovengemiddeld scoort. Door screening in Nederland is de borstkankersterfte in de afgelopen 25 jaar met ruim 30% gedaald en de baarmoederhalskankersterfte met 50%. Met de hielprik bij baby’s worden er jaarlijks gemiddeld bij ongeveer 180 pasgeborenen zeldzame ernstige aandoeningen opgespoord. Zij kunnen dan tijdig worden behandeld met bijvoorbeeld medicijnen of een dieet. Zo kan onherstelbare gezondheidsschade bij het kind worden voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Edith Schippers (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Door vele preventieve maatregelen zoals het Rijksvaccinatieprogramma, bevolkingsonderzoeken, waaronder borst- en darmkanker, de hielprik bij baby’s, de Jeugdgezondheidszorg en het Nationaal programma Grieppreventie worden ernstige ziekten snel opgespoord en kwetsbare groepen mensen beschermd. Ook maakt preventie deel uit van het Zorgverzekeringsbasispakket, zoals stoppen met roken-programma’s en dieetadvisering.

Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS, uitgevoerd door Panteia, blijkt dat ziektepreventie veel gezondheidswinst kan opleveren. Op de onderdelen: het voorkomen van ziekte, het beschermen en bevorderen van de gezondheid, het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen van ziekten en het voorkomen van gezondheidsschade scoort Nederland bovengemiddeld. Veel mensen nemen deel aan bevolkingsonderzoeken en vaccinatieprogramma’s. Het rapport beveelt aan om te kijken of de besluitvorming over toepassing van nieuwe bevolkingsonderzoeken of vaccinaties sneller zou kunnen. Dit gebeurt nu zorgvuldig maar duurt lang.

Bij dreigende infectieziekten bij mens en dier of antibioticaresistentie reageren verantwoordelijke ministeries VWS en EZ in het algemeen adequaat en werken steeds beter samen. De kwaliteit van de samenstelling van het basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg is goed.

Ondersteund door de conclusies van dit rapport zal het Rijk blijven inzetten op ziektepreventie als belangrijk onderdeel van de publieke gezondheid met als doel om gezondheid van mensen te beschermen en ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):