dinsdag, 23. juni 2015 - 16:06 Update: 24-06-2015 13:47

Hoogleraar Meijer opgestapt bij Gezondheidsraad, onderzoek gestart

Den Haag

Prof. dr. C.J.L.M. (Chris) Meijer, heeft zijn lidmaatschap van de Gezondheidsraad opgezegd. Dit heeft de Gezondheidsraad dinsdag bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen heeft de voorzitter van de Gezondheidsraad op 12 en 16 juni jl. met Chris Meijer gesproken. Dit heeft ertoe geleid dat Meijer hem gevraagd heeft zijn verzoek tot opzegging van het lidmaatschap van de Gezondheidsraad aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door te geleiden.

De minister heeft de voorzitter van de Gezondheidsraad in een brief d.d. 17 juni jl. verzocht alle punten in deze zaak grondig uit te zoeken, inbegrepen de vraag of er redenen zijn om het advies uit 2011 te herzien.

Op 13 juni jl. kwamen journalisten van NRC met het bericht dat Meijer, adviseur van de commissie die in 2011 advies uitbracht over screening op baarmoederhalskanker, enkele zakelijke belangen niet had gemeld. De voorzitter van de Gezondheidsraad liet NRC weten dat het achterhouden van belangen op geen enkele manier in overeenstemming is met de regels van de Gezondheidsraad. 

Provincie: