dinsdag, 1. september 2015 - 16:40 Update: 01-09-2015 18:35

'Overheid kan met nieuwe wet alle Nederlanders zomaar afluisteren'

'Bescherming privacy ontbreekt in nieuwe afluisterwet'
Foto: SXC
Utrecht

Als de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werkelijkheid wordt krijgt de overheid veel meer macht over alle informatie in Nederland. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens dinsdag.

Het wetsvoorstel maakt het voor de Nederlandse veiligheidsdiensten mogelijk ongericht telecommunicatie te onderscheppen. Dit betekent dat de overheid alle Nederlanders kan afluisteren. 'Een flinke privacyschending', aldus het College voor de Rechten van de Mens. 

Daar komt bovenop dat de enige toezichthouder op deze wet, de CTIVD, geen bevoegdheden krijgt om diezelfde overheid dwingend een halt toe te roepen. Mensenrechten bieden waarborgen die ons beschermen tegen schending van onze privacy. En het zijn juist deze waarborgen die in het wetsvoorstel ontbreken. Het College roept het kabinet dan ook op deze waarborgen alsnog in het wetsvoorstel te verankeren.

Grootste kritiekpunt op het wetsvoorstel is dat de veiligheidsdiensten deze bevoegdheden mogen uitoefenen zonder toestemming van een onafhankelijk orgaan, zoals bijvoorbeeld een rechter. De diensten hebben enkel toestemming van de betrokken minister nodig. In Zweden, Duitsland en België is er wel een onafhankelijke instantie waaraan de diensten toestemming moeten vragen. Er is geen verklaring waarom dit in Nederland niet ook kan.

Daarnaast krijgt de toezichthoudende instantie CTIVD niet genoeg macht. Deze instantie moet beoordelen of de veiligheidsdiensten rechtmatig handelen. Maar de minister hoeft een oordeel van de CTIVD niet op te volgen. Dit druist in tegen het advies van de Commissie Dessens. Deze commissie evalueerde op verzoek van het kabinet de huidige wetgeving en adviseerde nadrukkelijk om de oordelen van de CTIVD bindend te maken.