vrijdag, 11. september 2015 - 9:38 Update: 11-09-2015 14:08

Snellere doorstroming asielproces door tweede aanmeldcentrum in Budel

Tijdelijk aanmeldcentrum in Budel
Foto: Archief FBF
Budel

Het asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Nassau Dietz kazerne in Budel krijgt een extra functie toegewezen. Momenteel is de locatie ingericht als zogeheten ‘Procesopvanglocatie’ (POL) en krijgt nu ook de functie als ‘Centrale Ontvangstlocatie’ (COL).

De aanmelding van asielzoekers vindt momenteel alleen plaats in Ter Apel. Vanwege de aanhoudende hoge instroom van vluchtelingen in Nederland is er nu dringend behoefte aan een extra aanmeldcentrum. Op deze wijze kunnen de wachtrijen in Ter Apel worden verkleind en wachttijden worden verkort, zodat de asielzoekers sneller kunnen doorstromen in het asielproces.

1500 bedden

Concreet betekent dat op de opvanglocatie Budel van de huidige capaciteit van 1500 plaatsen in totaal 400 plaatsen tijdelijk zullen worden ingeruimd als ontvangstlocatie. Het maximum aantal opvangplaatsen blijft gewoon 1500.

Aanmeldproces

Binnen het asielproces moet iedere vreemdeling die asiel wil aanvragen zich registreren in de aanmeldunit van de Vreemdelingenpolitie. Deze aanmeldunit bevindt zich op of in de directe nabijheid van de ontvangstlocatie. Alle vreemdelingen worden opgevangen in de bestaande woongebouwen. Onderdeel van de procedure is een tbc-screening die door de GGD wordt uitgevoerd.

In tegenstelling tot de locatie in Ter Apel zal er in Budel alleen sprake zijn van een gecontroleerde instroom van asielzoekers en geen 24-uurs instroom. Feitelijk worden er steeds tussen de 64 en 100 mensen vanuit Ter Apel overgebracht naar Budel om spoedig en goed gevolg te kunnen geven aan het aanmeldproces. De personen verblijven veelal 2 tot 5 dagen op de COL en stromen vervolgens door naar een van de opvanglocaties in Nederland.

Om in Budel een Ontvangslocatie te realiseren kan de bestaande bebouwing worden gebruikt. Het COA investeert extra in handhaving- en beveiligingspersoneel. Daarnaast wordt op de locatie ook de Marechaussee en Vreemdelingenpolitie toegevoegd.