dinsdag, 15. september 2015 - 14:34

'Basisscholen niet toegerust op komst grote groep asielkinderen'

'Basisscholen niet toegerust op komst grote groep asielkinderen'
Foto: Archief EHF
Utrecht

De PO-Raad, het overkoepelend orgaan van het basisonderwijs, verwacht grote problemen met het onderwijs voor asielzoekers die naar Nederland komen. Volgens de Raad zijn de scholen niet goed toegerust om de kinderen van asielzoekers goed onderwijs te geven. Dit meldt de NOS.

Het probleem is niet nieuw, maar door de grote toestroom van asielkinderen die verwacht wordt, zal het probleem groter worden. Rinda den Besten van de Raad zegt ‘Het is nu vaak houtje touwtje opgelost. De ene gemeente doet erg zijn best en regelt alles snel, maar de andere gemeente laat het afweten.’

Het is volgens de internationale afspraken dat kinderen die een status hebben gekregen binnen drie dag naar school moeten kunnen.

‘De scholen hebben geen docenten met de kennis om kinderen die de taal totaal niet machtig zijn Nederlands te leren, er zijn problemen met het leerlingenvervoer en kinderen hebben soms een trauma waarbij ze hulp nodig hebben.’