dinsdag, 15. september 2015 - 21:10 Update: 16-09-2015 14:55

Amsterdam regelt tijdelijke noodopvang voor asielzoekers

Amsterdam gaat voor 1.500 vluchtelingen noodopvang regelen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Amsterdam gaat voor ongeveer 1.500 vluchtelingen tijdelijke noodopvang inrichten. Het gaat om kortdurend verblijf. Na deze periode gaan zij door naar een centrale opvanglocatie. Dit heeft burgemeester Van der Laan dinsdagavond namens het college van B en W bekend gemaakt.

Tijdelijke noodopvang

Op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) richt Amsterdam tijdelijke noodopvang in voor asielzoekers. Het gaat om mensen die zich bij de vreemdelingenpolitie hebben gemeld op Amsterdam Centraal Station, maar vanwege de grote toestroom nog niet terecht kunnen in de centrale opvanglocatie in Ter Apel. De opvang van asielzoekers blijft een rijksverantwoordelijkheid. Amsterdam vangt de komende weken circa 1500 mensen op. 

De afgelopen dagen meldden zich elke dag vele tientallen asielzoekers bij het loket van de vreemdelingenpolitie op het Centraal Station. Nadat ze zich daar gemeld hadden, werden ze doorverwezen naar de Centrale Opvanglocatie in Ter Apel. Omdat die locatie inmiddels vol is, heeft het COA Amsterdam verzocht om hulp. 

Amsterdam biedt met de noodvoorziening een bufferplek waar mensen tijdelijk onderdak en eten en drinken kunnen krijgen, totdat ze bij een Centrale Opvanglocatie van het COA terechtkunnen. De noodopvang gaat naar verwachting woensdag open met 300 plekken. 

De komende dagen wordt de opvang uitgebreid tot circa 1.500 plekken. De opvang is alleen toegankelijk voor asielzoekers die zich melden op Amsterdam Centraal Station. Ze worden bij de opvanglocatie geregistreerd door de vreemdelingenpolitie.

Lees alles over:
Provincie: