vrijdag, 9. oktober 2015 - 21:43 Update: 10-10-2015 10:44

Utrechts Psalter, psalmenboek van rond 830, op UNESCO-lijst geplaatst

Utrechts Psalter op UNESCO-lijst geplaatst
Utrecht

Het Utrechts Psalter, wordt toegevoegd aan het Memory of the World Register van UNESCO. Op deze lijst met documentair erfgoed van wereldbetekenis staan onder andere ook het originele Dagboek van Anne Frank, de archieven van de VOC en Marx’ opzet van het Communistisch Manifest en zijn aantekeningen op Das Kapital.

Het rijk geïllustreerde psalmboek is bijna 1200 jaar geleden gemaakt en wordt sinds 1716 in de Universiteitsbibliotheek Utrecht bewaard. Vanaf 21 oktober is het Utrechts Psalter een maand lang te zien in Museum Catherijneconvent. Ook is het boek digitaal te bekijken via www.utrechtspsalter.nl.

Het Utrechts Psalter werd rond 830 gemaakt in of nabij Reims (Frankrijk). Over geen enkel middeleeuws handschrift in Nederlands bezit is zoveel geschreven en zijn er zoveel reproducties van gepubliceerd, zowel in boekvorm als digitaal. Het bevat 150 psalmen en zestien Bijbelse liederen die op een voor die tijd revolutionaire manier zijn geïllustreerd. Via Engeland is het psalter uiteindelijk in Utrecht terecht gekomen. In 1716 werd het geschonken aan de bibliotheek van de Universiteit Utrecht, die het sinds die tijd bewaart.