maandag, 26. oktober 2015 - 17:17 Update: 26-10-2015 17:20

Dekker: Informatie scholen toegankelijker voor ouders en leerlingen

Dekker: Informatie scholen toegankelijker voor ouders en leerlingen
Foto: RVD
Den Haag

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat gegevens over scholen in het basis- en voortgezet onderwijs beter inzichtelijk worden voor ouders en leerlingen.

'Dit helpt hen bij het kiezen van de juiste school en vergroot hun betrokkenheid bij het onderwijs. Bovendien wordt de kwaliteit van scholen beter zichtbaar', schrijft Dekker maandag in  een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen hebben veel ruimte om maatwerk te bieden en om zich te onderscheiden, maar overzichtelijke informatie ontbreekt vaak nog.  Gegevens zijn niet beschikbaar, moeilijk te vinden of worden slecht gepresenteerd. Staatssecretaris Dekker: “Ieder kind is anders en elke ouder weegt belangen op een eigen manier. Vind je veel uren gym per week belangrijk? Of zoek je een school die gespecialiseerd is in dyslexie? En hoe tevreden zijn andere ouders en leerlingen over school? Ik vind het belangrijk dat ouders en leerlingen over de juiste informatie beschikken om een evenwichtige schoolkeuze te kunnen maken.”

Digitaal platform

Eén van de verbeteringen is de aanpassing van de website scholenopdekaart.nl. Dat moet hét platform worden waar scholen kunnen worden vergeleken. Veel scholen hebben hun profiel op deze website nog niet compleet. Zo’n website werkt pas echt als alle scholen meedoen en heeft alleen nut als het veel meer gericht is op wat ouders en leerlingen willen weten in plaats van wat een school openbaar wil maken. Daarom zullen de  PO- en VO raad in overleg met het ministerie een uitgebreid gebruikersonderzoek doen waar ook ouders en leerlingen worden betrokken.

Samen werken aan meer transparantie

De komende twee jaar wil de staatssecretaris samen met scholen, ouders en leerlingen er voor zorgen dat informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar komt. Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie van en voor ouders rond het onderwijs, onderschrijft het belang van grotere transparantie van het onderwijs. Directeur Peter Hulsen: “Het helpt leerlingen en ouders bij het kiezen van de juiste school. Dat de kwaliteit van scholen beter zichtbaar en vergelijkbaar wordt, stelt leerlingen en ouders in staat om onderbouwd met de school het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van het onderwijs en bijvoorbeeld het sociale klimaat op school.”

Ook leerlingenvertegenwoordiger LAKS pleit voor meer openheid. Andrej Josic, voorzitter van het LAKS: “Leerlingentevredenheid is een belangrijke indicator om te zien hoe het er voor staat met een school. Het LAKS doet hier al sinds 2010 onderzoek naar met de LAKS-monitor. Maar meer beschikbare informatie is wel nodig, want het zorgt ervoor dat ouders en leerlingen breder kijken dan alleen toetsresultaten. Er zijn meer zaken relevant dan bijvoorbeeld de zak-/slaagpercentages, waar nu vooral naar gekeken wordt.”