donderdag, 29. oktober 2015 - 12:03

ExxonMobil gaat zijn raffinaderij in Rotterdam uitbreiden

raffinaderij
Foto: ExxonMobil
Rotterdam

ExxonMobil gaat de hydrocracker-installatie op zijn raffinaderij in Rotterdam uitbreiden. Deze zal zwaardere producten omzetten in schonere, hoogwaardiger eindproducten zoals EHC™ Group II basisolie en ultra-laagzwavelige diesel. Dit om aan de groeiende marktvraag tegemoet te komen.

De Rotterdamse raffinaderij van Esso Nederland BV, zal ExxonMobil‘s gepatenteerde geavanceerde hydrocracking technologie toepassen en is de eerste in Europa die EHC™ Group II basisolie gaat produceren. Basisolie is de grondstof voor smeeroliën en vetten. Groep II basisolie heeft een hogere zuiverheidsgraad die betere prestaties oplevert bij vele toepassingen van smeermiddelen en industriële olie.

“Deze investering toont ExxonMobil‘s langetermijnvisie en gedisciplineerde benadering van investeren,” zegt Jerry Wascom, president van ExxonMobil Refining & Supply Company. “Ondanks de moeilijke omstandigheden waar de raffinagesector mee kampt, houden we vast aan onze langetermijnstrategie om te investeren in projecten op strategische productielocaties waar we kunnen blijven groeien in concurrentiekracht en winstgevendheid.”

ExxonMobil‘s Rotterdamse raffinaderij, één van de meest energie-efficiënte raffinaderijen in Europa, speelt een belangrijke rol in de regio en in de markt als producent van laagzwavelige olieproducten en grondstoffen voor de chemische industrie. In het nieuwe hydrocracking-proces wordt gebruik gemaakt van gepatenteerde katalysatoren die worden toegepast in een aangepast raffinageproces, waardoor op een efficiënte manier zowel hoge kwaliteit base stocks als ultra- laagzwavelige diesel kan worden geproduceerd.

De milieueffectrapportage is goedgekeurd en de verwachting is dat het vergunningstraject voor eind januari 2016 afgerond zal zijn. Afhankelijk van de ontvangst van de benodigde vergunningen zal de bouw daarna van start gaan en zal de installatie in 2018 in gebruik genomen worden.

Categorie:
Provincie: