vrijdag, 1. mei 2015 - 10:33 Update: 01-05-2015 17:43

Beslag gelegd op woning champignonteler in Gelderland

Inspectie SZW legt beslag op woning in Gelderland

De Inspectie SZW heeft beslag laten leggen op een woning van een champignontelersechtpaar in een plaats in Gelderland. De Inspectie heeft dit gedaan omdat zij vindt dat het echtpaar bij een champignonbedrijf onrechtmatig geld heeft ontrokken, terwijl er een boete lag van de Inspectie van bijna 300.000 euro.

Een champignonbedrijf krijgt in 2008 van de Inspectie SZW een boete van € 299.000,-  voor het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. Het bedrijf gaat hier tegen in beroep, maar in 2012 doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak dat de boete terecht is opgelegd. De boete werd door het bedrijf echter nooit betaald. Onlangs liet de advocaat van het champignonbedrijf weten dat het bedrijf niet meer de financiële middelen heeft om de boete te betalen.

De Inspectie doet direct onderzoek naar de geldstromen van het betreffende bedrijf. Daaruit blijkt dat direct na het opleggen van de boete middelen naar een andere firma zijn overgedragen en dat er een dividenduitkering is gedaan van ruim 900.000 euro ten gunste van het champignontelersechtpaar.

 

De Inspectie SZW stelt dan ook “dat de verhaalsonttrekking die plaatsvond na de boeteoplegging niet anders kan worden gekwalificeerd dan als betalingsonwil, althans dat het champignonbedrijf is ‘leeggehaald’ met het doel om verhaal door Inspectie SZW van de boete op het vermogen van de vennootschap onmogelijk te maken, althans dat sprake is geweest van selectieve wanbetaling”.