zaterdag, 7. maart 2015 - 10:41 Update: 08-03-2015 12:24

Initiatief gestart om parlementaire enquête over invoer euro

Burgerinitiatief wil wil enquête naar invoering euro
Foto: SXC

Een groep auteurs en hoogleraren wil een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Ze zijn een burgerinitiatief gestart op peuro.nl.

Met de enquête wil de groep achterhalen of politici wisten 'dat invoering van de euro niet alleen een zeer ingrijpend soevereiniteitsverlies inhield, maar ook een bijzonder groot financieel en economisch risico', zo valt te lezen op de website. Initiatiefnemers van het burgerinitiatief zijn onder andere de auteurs Thierry Baudet, Victor Broers en Arno Wellen. Ze krijgen steun van onder andere de hoogleraren Paul Cliteur en Arjo Klamer en journalist Jort Kelder.

'De invoering van de euro was één van de meest ingrijpende politieke besluiten uit de Nederlandse geschiedenis. Nog altijd verbaast het ons hoe het mogelijk is geweest dat zo’n ingrijpende beslissing met zo weinig kritisch debat gepaard ging', zo schrijven zij op de website.

De groep heeft veel vragen rond de invoering van de euro. Wat wist de overheid precies? Waarom maakten politici zich niet meer zorgen over de financiële stabiliteit in Nederland? Realiseerde men zich dat deze euro op termijn zeer grote nieuwe machtsoverdracht aan Brussel noodzakelijk zou maken – zoals de bankenunie, het stabiliteitspact en de op handen zijnde begrotingsunie?

Wie het burgerinitiatief wil steunen, kan een handtekening achterlaten op de website. Om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig.