donderdag, 16. april 2015 - 13:29

Koenders trapt cyber conferentie af

Koenders trapt cyber conferentie af
Foto: RVD
Den Haag

Koenders verwelkomt 1800 deelnemers uit ruim 100 landen als gastheer van de conferentie over cyberspace in Den Haag. 'Nederland pleit voor een vrij, open en veilig internet. Dat is waaraan deze conferentie moet bijdragen.

‘Cyberspace’, zei Koenders, ‘is tegenwoordig zo nauw verbonden met het functioneren van de eigen samenleving, met het welzijn en de veiligheid van onze eigen burgers, dat ons eerste gevoel is dat overheden zelf leidend moeten zijn in het maken van afspraken, tussen staten onderling en met uitsluiting van de private sector en de burgers. Maar gezien de aard van cyberspace kan dat nooit tot duurzame oplossingen leiden. Overheden, bedrijven en burgers moeten samen werken aan het ontwikkelen en besturen van het internet via een model waarin alle belanghebbenden zijn betrokken, ieder vanuit zijn eigen rol.’

 

De minister noemde het een groot probleem dat veel mensen nog niet zijn aangesloten op het internet: ‘De kloof groeit elke dag. En de inspanning die het kost om, als je eenmaal bent aangesloten, je verbindingen veilig te houden, wordt steeds gecompliceerder. Die digitale tweedeling, met al haar nadelige gevolgen, moeten we bestrijden’. Hij kondigde aan dat Nederland gaat investeren in capaciteitsverhoging in landen die dat zelf niet kunnen, zodat zij zelf hun internet open en vrij kunnen houden. ‘Er is veel wat we van elkaar kunnen leren. Daarom lanceren we vandaag het Global Forum on Cyber Expertise.’

Categorie:
Provincie: