maandag, 23. februari 2015 - 16:57 Update: 23-02-2015 18:08

Proef met afvalscheiding op stations voor betere recycling

Proef met afvalscheiding op stations voor betere recycling
Foto: Min. Infrastructuur & Milieu
Rotterdam

Afval op stations bestaat uit verschillende materialen, het grootste deel is papier. Voor recycling is het belangrijk om papier aan de bron te scheiden, zodat het niet nat en vervuild raakt en daarmee onbruikbaar wordt. Als proef plaatsten NS en ProRail gescheiden afvalbakken voor papier en restafval op station Rotterdam Centraal.

Deze afvalbakken zijn voorzien van stickers met instructies in opvallende kleuren en symbolen, zodat het afval scheiden duidelijk zichtbaar is voor de reiziger. Hiermee kijken NS en ProRail hoe reizigers het beste worden gemotiveerd om afval te scheiden. Op de stations in Arnhem, Breda, Tilburg, Eindhoven en Zwolle starten dit jaar ook proeven met afvalscheiding. De komende jaren onderzoeken NS en ProRail hoe afvalreductie en -scheiding in stations en treinen verder gerealiseerd kan worden.

Halveren afvalberg

Het Ministerie van IenM zorgt op haar beurt dat eventuele knelpunten in regelgeving worden weggenomen. Ook zal IenM andere partijen, die zich bezighouden met afvalscheiding (o.a. in openbare ruimten) en ten behoeve van de herkenning en eenduidigheid, stimuleren om te werken met dezelfde kleuren en symbolen. 

IenM zet zich ook in om afvalscheiding uit te breiden naar andere vormen van openbaar vervoer. Hiermee zet staatssecretaris Mansveld een volgende stap om op zo veel mogelijk plaatsen afvalscheiding aan te bieden. Zij wil dat 75% van het afval in 2020 wordt gescheiden. Haar wens is de afvalberg in 2024 te halveren: van bijna tien miljoen ton naar vijf miljoen ton.  

Provincie: