woensdag, 4. maart 2015 - 13:56 Update: 04-03-2015 14:17

Vreemdeling kinderpardon moet zelf actiever in beeld blijven

Vreemdeling kinderpardon moet zelf actiever in beeld blijven
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie mag van vreemdelingen een actieve houding verwachten om 'in beeld te blijven' bij vreemdelingeninstanties om in aanmerking te komen voor de kinderpardonregeling. Dat een vreemdeling te traceren was is daarvoor onvoldoende.

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag in vier uitspraken geoordeeld over de Regeling langdurig verblijvende kinderen, ook bekend als de kinderpardonregeling. De staatssecretaris had in alle zaken geweigerd om op grond van de kinderpardonregeling verblijfsvergunningen te verlenen omdat de vreemdelingen zich zouden hebben onttrokken aan het toezicht.

Kinderpardonregeling

In de kinderpardonregeling staat dat vreemdelingen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als zij zich niet hebben onttrokken aan het toezicht. Volgens de staatssecretaris voldoet een vreemdeling daaraan als hij in beeld is bij ten minste de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer & Vertrek, de Vreemdelingenpolitie of voogdijinstelling Nidos.

Actieve houding

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mag van illegale vreemdelingen een actieve houding worden verwacht om in beeld te blijven bij instanties die belast zijn met het vreemdelingenbeleid. Het feit dat een vreemdeling contact heeft onderhouden met andere instanties, zoals een gemeente, is onvoldoende omdat die instanties niet zijn belast met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Provincie:
Tag(s):