vrijdag, 10. november 2023 - 9:23

Nederlanders digitaal steeds vaardiger

Kind met ouder achter laptop
Foto: PX
Den Haag

De digitale vaardigheden, het bekwaam zijn in internet-, computer- en softwaregebruik, zijn toegenomen onder mensen van 12 jaar of ouder. Bijna 80 procent van hen beschikte in 2023 ten minste over digitale basisvaardigheden, tegen 74 procent in 2021. Het meest vaardig zijn Nederlanders in online communicatie, het minst in het gebruik van software. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS, een onderzoek dat in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.

Deze enquête wordt jaarlijks van april tot en met juli gehouden. Ongeveer 6 duizend mensen van 12 jaar of ouder nemen aan het onderzoek deel. Digitale vaardigheden worden vastgesteld aan de hand van het aantal gerapporteerde activiteiten op vijf gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik. Per gebied kunnen mensen zogenoemde digitale basisvaardigheden, of meer dan digitale basisvaardigheden hebben.

Iemand beschikt in totaal over meer dan digitale basisvaardigheden, als deze persoon op alle vijf gebieden (samengestelde score) meer dan digitale basisvaardigheden heeft. In 2023 beschikte 50 procent van de Nederlanders over meer dan digitale basisvaardigheden, in 2021 was dat 48 procent.

Meeste vaardigheden in online communicatie

Op het gebied van online communicatie (e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken, en online je mening geven over maatschappelijke of politieke kwesties) beschikte 95 procent van de mensen over meer dan alleen basisvaardigheden. In 2021 was dat 89 procent. Dit is hoger dan voor de andere gebieden van digitale vaardigheden. 

Op het gebied van informatie en digitale geletterdheid (zoals online informatie opzoeken, nieuws lezen, nepnieuws herkennen), beschikte 88 procent van de 12-plussers over vaardigheden die het basisniveau ontstijgen. Voor het gebruik van computers en online diensten (bijvoorbeeld online winkelen, apps installeren, of een online cursus volgen) was dat 82 procent.

Nederlanders minst behendig in softwaregebruik

Op het gebied van privacybescherming beschikte 74 procent van de Nederlanders over meer dan basisvaardigheden. Dit is hoger dan in 2021, toen het 67 procent was. Op het gebied van softwaregebruik (het gebruik van programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets, en het schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal) was dit 62 procent, net als in 2021 het laagste van de vijf gebieden van digitale vaardigheden.

Mensen tussen 25 en 45 jaar meest digitaal behendig

Hoe handig mensen zijn met internet en computers verschilt sterk naar leeftijd en onderwijsniveau. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan digitale basisvaardigheden (totaalscore) onder 25- tot 45-jarigen ruim twee keer zo hoog als onder 65- tot 75-jarigen, en vier keer zo hoog als onder 75-plussers. 
Onder 12- tot 25-jarigen, en onder 55- tot 65-jarigen, nam het aandeel met meer dan basisvaardigheden ten opzichte van 2021 toe.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):