maandag, 11. april 2016 - 8:01 Update: 11-04-2016 8:03

Akkerbouwers verbouwen meer pootaardappelen

Akkerbouwers verbouwen meer pootaardappelen
Den Haag

Sinds 2010 zijn meer akkerbouwers pootaardappelen gaan verbouwen. In 2015 had 13 procent van de bedrijven met akkerbouw, pootaardappelen in het bouwplan.

Dit was in 2010 nog 10 procent. Het areaal pootaardappelen dat een boer bewerkt daalt wel. Dit maakt CBS vandaag bekend. Het aantal telers van pootaardappelen is de afgelopen vijf jaar met 15 procent gestegen tot ruim 2,4 duizend bedrijven. Dit zijn 320 telers meer dan in 2010.

Kleiner areaal

In 2015 besloeg de totale oppervlakte pootaardappelen bijna 42 duizend hectare, 3,3 duizend hectare meer dan 2010. Een teler bewerkt gemiddeld ruim 17 hectare pootgoed. Dit is 1 hectare minder dan vijf jaar eerder. Van schaalvergroting in de pootgoedteelt is dus geen sprake. De totale opbrengst pootaardappelen in Nederland betrof vorig jaar ongeveer 1,5 miljoen ton.

Export buiten Europa toegenomen

De waarde van de export van pootaardappelen is sinds 2010 met bijna één derde toegenomen. In 2014 ging er voor bijna een half miljard euro aan pootaardappelen de grens over. Ongeveer een kwart van de export gaat naar EU-landen, nog eens een kwart gaat naar Europese landen buiten de Europese Unie. De helft van de export wordt verscheept naar landen buiten Europa.

Categorie:
Provincie: