donderdag, 6. oktober 2016 - 11:14 Update: 06-10-2016 19:06

Tweedeling woningmarkt groeit, woningmarkt zo moeilijk toegankelijk voor starters

Makelaars: Er moet rust komen op de woningmarkt
Foto: Archief EHF
Nieuwegein

Terwijl het aantal transacties blijft toenemen en de prijzen doorstijgen, groeit ook de tweedeling op de woningmarkt steeds meer. Die kloof gaapt niet alleen tussen "stad" en "platteland" en tussen huur en koop, maar het afnemende aanbod aan te koop staande woningen zorgt ook voor een tweespalt tussen verkopers en kopers.

Die eerste groep komt relatief makkelijk van zijn woning af, terwijl de woningmarkt voor steeds meer kopers - met name starters - moeilijk toegankelijk wordt, vooral in de oververhitte regio's. Dit is de voornaamste conclusie van de NVM die vandaag de woningmarktcijfers over het 3de kwartaal van 2016 presenteert.

'Zorgelijk'

In het afgelopen kwartaal wisselden ruim 41.000 bestaande koopwoningen van eigenaar. Dat is 15% meer dan een jaar geleden. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal 53.500 transacties. De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal bijna 159.000 transacties van bestaande koopwoningen bij haar makelaars (ruim 206.500 transacties voor de gehele markt). Ook de gemiddelde woningprijs is in het 3de kwartaal toegenomen: met 1,3% t.o.v. een kwartaal eerder en 7,4% vergeleken met een jaar eerder. "De prijsontwikkeling in de NVM-regio Amsterdam begint met een plus van 22% op jaarbasis problematische vormen aan te nemen", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. "Er is sprake van een duidelijke tweedeling op de Nederlandse koopwoningmarkt. Dat uit zich in de regionale dynamiek. De ontwikkelingen in regio's met veel krapte, zoals Amsterdam en een aantal centra van studentensteden zijn zorgelijk." 

Grootste prijsstijging in 1 jaar sinds 2002

De prijs van de gemiddeld verkochte woning is in het 3de kwartaal 2016 versneld toegenomen, en is nu 7,4% hoger dan een jaar eerder. Jaarsma: "We moeten terug naar 2002 om dit soort prijsstijgingen in een jaar tijd terug te zien." 

'Rust op de woningmarkt'

De NVM pleit voor rust op de woningmarkt. Consumenten zijn bij hun woninginvesteringen gebaad bij een helder toekomstperspectief zonder grote onzekerheden. De NVM pleit daarnaast bij eventuele maatregelen de woningmarkt in haar volle breedte (zowel huur als koop) te bezien. Zij denkt graag mee over een totaalvisie om keuzevrijheid en doorstroming te bevorderen.

Categorie:
Provincie: