woensdag, 30. november 2016 - 7:59 Update: 30-11-2016 9:31

Flinke toename bijstandsgerechtigden

Meer personen in de bijstand
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het aantal bijstandsgerechtigden is in het derde kwartaal van 2016 met 2 duizend toegenomen.

Eind september 2016 waren er 462 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Ten opzichte van een jaar geleden zijn dat er 22 duizend meer. Deze aanwas komt voor een belangrijk deel door de instroom van Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dit meldt CBS.

Toename vooral bij jongste en oudste groep

De groei van het aantal bijstandsontvangers zit voornamelijk in de jongste en oudste leeftijdsgroep. In de groep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd bedroeg de toename tussen september 2015 en september 2016 ruim 11 duizend. Bij de jongeren tot 27 jaar ging het om ruim 7 duizend. Vanaf het derde kwartaal van 2015 is de jaar-op-jaargroei van het aantal bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen steeds toegenomen.

Groei bijstandsgerechtigden met Syrische en Eritrese achtergrond

Tussen begin juli 2015 en eind juni 2016 zijn er in de bijstand per saldo 13 duizend Syriërs en 2 duizend Eritreeërs bijgekomen Recentere cijfers over de afkomst (het geboorteland) van de bijstandsontvangers zijn niet beschikbaar.
Het gaat hier voor het overgrote deel om asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zodra asielzoekers zo’n vergunning krijgen, kunnen ze een beroep doen op de bijstand.

De bijstandscijfers zijn het resultaat van plussen en minnen. Het gaat daarbij om aanzienlijke stromen. Vanaf juli 2015 tot en met juni 2016 zijn bijna 147 duizend personen tot de AOW-leeftijd in de bijstand terechtgekomen en hebben er 123 duizend de bijstand verlaten. De grootste stromen worden veroorzaakt door degenen die in Nederland zijn geboren. Van deze groep zijn er 82 duizend de bijstand ingestroomd en bijna 78 duizend weer uitgestroomd. In de genoemde periode zorgde deze groep dus voor een toename in de bijstand van 4 duizend.

Hoewel de stromen van personen met Eritrea of Syrië als geboorteland aanzienlijk kleiner zijn, is het saldo aanmerkelijk groter. Dat komt doordat bijstandsontvangers uit deze landen nauwelijks uitstromen.
De groep Eritreeërs is jong in vergelijking met andere groepen. Zo’n 74 procent van hen is jonger dan 27 jaar. Ter vergelijking: van de ingestroomde Syriërs is 32 procent jonger dan 27 jaar, van degenen die in Nederland zijn geboren 30 procent.

Categorie: