vrijdag, 24. maart 2017 - 7:59 Update: 24-03-2017 8:12

Inkomen huishoudens stijgt met 1,4 procent

Inkomen huishoudens stijgt met 1,4 procent
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2016 met 1,4 procent gestegen. Vooral de lonen van werknemers hebben aan de inkomensstijging bijgedragen. Zowel de hoogte van de lonen nam toe, als het aantal werkenden. De hypotheekschuld is, ondanks een afname in het vierde kwartaal, in 2016 toegenomen. Dat meldt het CBS in de publicatie Nederland in 2016.

De toename van het beschikbaar inkomen was kleiner dan in 2015. Kwartaalcijfers over het reëel beschikbaar inkomen worden bepaald door bij het verslagkwartaal de inkomens van de voorgaande drie kwartalen op te tellen (‘op jaarbasis’). Het cijfer over het vierde kwartaal komt dus overeen met het jaarcijfer.

Beloning van werknemers fors hoger

Een belangrijke bron van de inkomensstijging was het loon van werknemers, dit nam in 2016 met 8,1 miljard euro toe (+3,2 procent). De cao-lonen lagen 1,9 procent hoger dan een jaar eerder, de grootste toename sinds 2009. Deze toename komt voor een belangrijk deel voor rekening van de cao-sector overheid, waar de cao-lonen met 3,4 procent stegen. Ook het aantal banen van werknemers nam toe, met 112 duizend. Het inkomen van zelfstandigen nam eveneens toe, terwijl het aantal banen van zelfstandigen juist afnam (-13 duizend).

De aantrekkende economie en de hogere inkomsten van werknemers en zelfstandigen hebben er ook toe geleid dat het totaal van belastingen en sociale premies gestegen is. Ten opzichte van 2015 was de toename 7,1 miljard euro (+3,2 procent), dit heeft een drukkend effect op het beschikbaar inkomen. Ook inflatie heeft een negatief effect op de reële inkomens.

Categorie:
Provincie: