woensdag, 31. oktober 2018 - 10:37 Update: 31-10-2018 11:20

'Nauwelijks verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt'

'Nauwelijks verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat er geen sprake is van verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Niet tussen ouderen en jongeren, niet tussen hoog- en laagopgeleiden en maar zelden door arbeidsmigranten. De onderzoekers schrijven over deze laatste groep: 'Migranten doen vaak ander werk dan ingezetenen en zijn daardoor vaker aanvullend dan vervangend", schrijven de onderzoekers. "Zij doen soms het werk dat ingezetenen niet kunnen of willen doen.' Verder hebben jongere werknemers andere vaardigheden dan oudere waardoor ze elkaar aanvullen op de arbeidsmarkt. De vraag naar hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt groeit sneller dan dat hoogopgeleiden de arbeidsmarkt betreden. De kans dat hoogopgeleiden een basan onder hun niveau accepteren is zo erg klein. Dit risico neemt in een recessie wel toe. Dit maakt het SCP bekend. 

Dit betekent niet dat er helemaal nooit sprake is van verdringing. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen er wel mee te maken hebben. Zijzelf geven ook aan verdringing te ervaren, maar dit niet het meest prangende probleem te vinden.

Categorie: