dinsdag, 16. juni 2020 - 12:21 Update: 16-06-2020 16:52

CPB: Werkloosheid verdubbelt, economie krimpt met 6 procent

winkelcentrum-amstelveen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Het CPB houdt in nieuwste basisraming, die uitgaat van matig herstel, rekening met een bbp-daling in 2020 van 6%, gevolgd door een stijging van 3% in 2021. 'De werkloosheid verdubbelt. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone', zo laat het CPB dinsdag weten.

Coronamaatregelen

'Contactbeperkende maatregelen om de coronapandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo’n 10 à 15%', aldus het CPB. Om de grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en het hersteltempo van de economie recht te doen, heeft de dinsdag door het CPB gepubliceerde juniraming van het Centraal Planbureau (CPB) verschillende scenario’s. 

'Beheerst afbouwen steunbeleid wenselijk'

Pieter Hasekamp, directeur CPB: 'De huidige onzekerheid stelt de overheid voor grote dilemma’s. Tijdens de herstelfase is beheerst afbouwen van het steunbeleid wenselijk, maar de mate waarin de overheid kan terugtreden is afhankelijk van het hersteltempo van de economie. Het herstel kan bespoedigd worden door internationale coördinatie in de aanpak van de crisis en door het waar mogelijk naar voren halen van investeringen, zoals in woningbouw en de energietransitie.'

Tweede coronagolf

Indien een tweede golf besmettingen tot hernieuwde contactbeperkingen leidt, zullen bedrijven aanvullende productieproblemen ondervinden en te maken krijgen met een verder afnemende vraag naar hun producten en diensten, terwijl hun buffers toch al aangetast zijn. In zo’n scenario krimpt het bbp ook in 2021, loopt de werkloosheid op tot 10% en neemt de staatsschuld toe tot ruim 75% bbp.

Tegenvallend hersteltempo

Het hersteltempo kan tegenvallen door grote economische problemen bij onze handelspartners. Naarmate het herstel internationaal achterblijft kunnen banken in binnen- en buitenland in de problemen komen, wat via de kredietverlening een aanvullende rem op het herstel zet. In zo’n scenario van zwak herstel blijft bbp-groei in 2021 uit, loopt de werkloosheid op tot boven de 10% en stijgt de staatsschuld tot ruim 75% bbp.

Optimisme bij consumenten

Het is ook denkbaar dat het herstel sneller verloopt, als het opheffen van contactbeperkingen tot optimisme onder consumenten leidt. Door inhaal van bestedingen bij huishoudens en investeringen van bedrijven om op nieuwe mogelijkheden in te kunnen spelen, kan de stijging van de werkloosheid beperkt blijven. In zo’n scenario van sterk herstel kan het bbp in de loop van 2021 weer boven het niveau van eind 2019 uitkomen.

Uitwerking pensioenakkoord niet meegenomen in ramingen

Het CPB heeft de uitwerking van het pensioenakkoord niet meegnomen in de ramingen. Op 12 juni is er een akkoord bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dit betekent onder andere dat de kortingsgrens verschuift van 100% naar 90%. Deze lagere kortingsgrens leidt naar verwachting tot minder en beperktere kortingen. Het niet meenemen van de uitwerking van het pensioenakkoord beïnvloedt (de kerncijfers van) de raming niet.

Categorie:
Provincie: