woensdag, 28. juni 2023 - 9:29

Vermogensverschil tussen huishoudens kleiner bij meetellen pensioenopbouw

portemonnee-geld
Foto: SXC
Den Haag

Huishoudens in Nederland hadden in 2021 gemiddeld 152 duizend aan pensioenvermogen. Het vermogen zonder pensioen bedroeg gemiddeld 261 duizend euro. Het pensioenvermogen maakt dus 37 procent uit van het vermogen. Het meetellen van pensioenvermogens vermindert de vermogensongelijkheid tussen huishoudens. Dat blijkt uit CBS-analyses op pensioenvermogens van huishoudens in Nederland.

Vergeleken met 2011 is het gemiddeld vermogen zonder pensioen gestegen, vooral door de stijging van de huizenprijzen na 2014. Het gemiddelde pensioenvermogen is in die tijd niet toegenomen. Dat komt vooral doordat pensioenvermogens niet of beperkt geïndexeerd werden. 

Grote verschuivingen door pensioenvermogen

Als het pensioenvermogen niet meetelt, hadden bijna 4 op de 10 huishoudens minder dan 25 duizend euro aan vermogen in 2021. Telt het pensioenvermogen wel mee, dan ging het om ruim 2 op de 10.  Voor een deel bestaat de groep uit huishoudens die (nog) geen pensioenvermogen hebben (10 procent van alle huishoudens). Ook aan de bovenkant waren er grote verschuivingen. Zonder pensioenvermogen had ruim 1 op de 10 huishoudens een vermogen van meer dan een half miljoen euro. Met pensioenvermogen was dat een kwart van de huishoudens. 

Meeste pensioenvermogen bij 55- tot 75-jarigen

Pensioen wordt opgebouwd tijdens het werkzame leven. Huishoudens met een hoofdkostwinner van 55 tot 75 jaar hadden in 2021 met gemiddeld 276 duizend euro het meeste pensioenvermogen. Bij hen maakt het pensioenvermogen 43 procent van het gehele vermogen uit. In jongere en oudere leeftijdsgroepen is dat minder. Zo ging het bij 25- tot 35-jarigen en ook bij 75- tot 85-jarigen om een kwart van het vermogen. De jongere generaties moeten hun pensioen nog verder opbouwen. In de oudere generaties speelt mee dat vrouwen minder pensioen hebben opgebouwd. Dat komt doordat zij nooit betaald werk hebben gedaan of in deeltijd  hebben gewerkt. Ook hebben de oudste generaties hun pensioen al voor een groot deel opgebruikt. 

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):