dinsdag, 18. juni 2024 - 8:56

Aantal werknemers zonder pensioen afgenomen met bijna 20 procent

Werkplek
Foto: fbf
Den Haag

Eind 2022 waren er 765 duizend werknemers zonder pensioenregeling via hun werkgever. Dat waren 171 duizend werknemers minder dan bij de vorige meting, eind 2019. Dit is een afname van 18 procent. Dat blijkt uit cijfers over werknemers zonder pensioen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In totaal hadden bijna 7,3 miljoen mensen een baan in loondienst in Nederland. Ongeveer 13 procent van de werknemers had geen pensioenregeling bij de werkgever in 2016 en in 2019. In 2022 nam dit aandeel af naar 11 procent van alle werknemers.

Vooral jonge werknemers bouwen geen pensioen op

Van werknemers in de leeftijd van 21 tot 35 jaar bouwde 15 procent geen pensioen op. Het aandeel werknemers dat geen pensioen opbouwde nam af naarmate het om oudere leeftijdsgroepen ging. Onder 35- tot 55-jarige werknemers had 9 procent geen pensioenregeling en in de leeftijdsgroep 55 jaar tot AOW-leeftijd was dit bijna 8 procent.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):