zondag, 20. maart 2016 - 13:57 Update: 21-03-2016 15:48

Autisten leven gemiddeld 16 jaar korter

Mensen met autisme leven gemiddeld 16 jaar korter
Foto: Archief FBF.nl
Hoofddorp

Uit een groot Zweeds onderzoek door het Karolinska-Institute is gebleken dat autisme niet alleen een vervelende psychische stoornis is, maar dat mensen met autisme ook een veel lagere levensvewachting hebben dan andere mensen.

Mensen met autisme zouden 16 jaar korter leven dan gemiddeld. Zij sterven meestal aan een epileptische aanval of zelfmoord. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The British Journal of Psychiatry .

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat mensen die naast autisme ook een verstandelijk handicap hebben, nog veel eerder overlijden. Zij leven gemiddeld 30 jaar korter dan mensen zonder autisme. Binnen deze groep is epilepsie de meest voorkomende oorzaak. Het is voor de onderzoekers nog niet duidelijk wat de link is tussen autisme en epilepsie. Dit meldt Nu.nl. Autismepatiënten die naast hun stoornis geen verstandelijke handicap hadden, stierven gemiddeld twaalf jaar eerder.  Naast hartziekten was hier zelfmoord de voornaamste oorzaak. Eerdere studies lieten zien dat bijna de helft van de autismepatiënten die zelfmoord overwogen werden weggezet als depressief.

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme tegen NU.nl: 'Het is al bekend dat de helft van de mensen met psychische problemen ook problemen heeft op andere gebieden, zoals stemmingsstoornissen en angststoornissen. Dat is behoorlijk pittig. Het is heel belangrijk dat de hulpverlening daarop inspeelt en dat er ook passende hulp wordt geboden.'

Voor het onderzoek door het Karolinska Institute werden de medische gegevens van 27.000 mensen met autisme onderzocht en vergeleken met 2,7 miljoen andere mensen.