woensdag, 30. maart 2016 - 8:18 Update: 30-03-2016 15:20

Evolocumab wordt vergoed vanuit basispakket

Nieuw cholesterolverlagend middel in basispakket
Den Haag

Het cholesterolverlagende middel evolocumab (Repatha) wordt vanaf 1 april vergoed vanuit het basispakket voor patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten.

Dat heeft minister Edith Schippers (VWS) besloten nadat ze met de fabrikant heeft onderhandeld over de prijs van het nieuwe middel.

Hoog cholesterol

Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland gebruiken medicatie voor een te hoog cholesterolgehalte. Een langdurig verhoogd cholesterol kan leiden tot verscheidene hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct, en vroegtijdige sterfte. In de meeste gevallen voldoen de reeds bestaande behandelingen.

Evolocumab komt als eerste in een nieuwe geneesmiddelenklasse beschikbaar voor mensen die eerder een infarct hebben gehad of waarbij een te hoog cholesterolgehalte erfelijk bepaald is en waarbij de bestaande behandelingen niet toereikend zijn.

Onderhandelingen

Het Zorginstituut Nederland schat dat maximaal 20.000 mensen per jaar in aanmerking komen voor behandeling met deze nieuwe klasse van geneesmiddelen en het kostenbeslag van evolocumab kan oplopen tot ruim € 60 miljoen per jaar.

In januari adviseerde het Zorginstituut Nederland aan minister Schippers om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs zodat de ongunstige kosteneffectiviteit wordt verbeterd en de impact op het zorgbudget wordt beperkt.

Door de succesvolle onderhandelingen zijn de totale kosten op een aanvaardbaar niveau gekomen. Het is de achttiende keer dat minister Schippers met een fabrikant van een middel heeft onderhandeld.