maandag, 13. juni 2016 - 8:26 Update: 13-06-2016 8:29

'Lager opgeleiden bezoeken minder vaak de tandarts'

Lager opgeleiden bezoeken minder vaak de tandarts
Foto: fbf
Utrecht

Patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over hun tandarts. Ze geven de tandarts en de tandartspraktijk gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Mondhygiënisten scoren met een 8,1 ook erg hoog. Dat blijkt uit onderzoek van patiëntenfederatie NPCF.

Maar 2% van de respondenten in het onderzoek geeft de eigen tandarts een cijfer lager dan 6. En meer dan 10% van de respondenten geeft zelfs een 10. Hendrike van Drie, waarnemend voorzitter van de KNMT: ‘Ik ben erg blij met deze cijfers. Het geeft aan dat patiënten zich bij hun tandarts, die ze vaak meerdere keren per jaar zien, in zeer vertrouwde handen weten. Dat laat onverlet dat er zaken zijn waarvan onze patiënten vinden dat die beter kunnen; daar gaan we dan ook aan werken.’

Verbeterpunten

Uit het onderzoek van de NPCF komen ook verbeterpunten naar voren. Met name in de  informatievoorziening vinden patiënten dat tandartsen en mondhygiënisten zich zouden moeten verbeteren. Zo geeft bij de helft van de tandartsen die een behandeling beginnen die meer gaat kosten dan 250 euro geen prijsopgave aan de patiënt. ‘Dit is echter wettelijk verplicht’, vertelt Van Drie, ‘we gaan onze leden daar nogmaals uitdrukkelijk op wijzen.’ Ook willen patiënten graag meer overleg over voor- en nadelen van behandelingen en over alternatieven.

Onverwachte behandeling bij wissel

Patiënten die van tandarts wisselen geven aan soms met onverwachte behandelingen te worden geconfronteerd. Dat komt deels door verschil van aanpak tussen tandartsen onderling; voor mondproblemen zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk. Van Drie: ‘De oprichting van een richtlijneninstituut voor de mondzorg gaat deze behandelvariatie tussen tandartsen verkleinen. In richtlijnen wordt vastgelegd wat de best bewezen behandeling is.’

Lager opgeleiden bezoeken minder vaak de tandarts 

De NPCF constateert dat lager opgeleiden minder vaak de tandarts bezoeken dan hoger opgeleiden. Ook wijst de NPCF erop dat ook kwetsbare mensen steeds langer thuis blijven wonen. Dat betekent dat zorgverleners extra alert moeten zijn op de mondzorg bij kwetsbare ouderen. De KNMT herkent de problematiek bij ouderenen sociaal-economisch zwakkere groepen en steekt daarom veel energie in het aankaarten en helpen oplossen van deze knelpunten.

Categorie:
Provincie: