dinsdag, 2. augustus 2016 - 16:33 Update: 02-08-2016 17:24

Woonzorglocatie Holland in Baarn onder verscherpt toezicht

Woonzorglocatie Holland in Baarn onder verscherpt toezicht
Foto: Archief EHF
Baarn

Domus Magnus Holding B.V., woonzorglocatie Holland locatie Holland in Baarn is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Dit heeft IGZ bekendgemaakt.

Volgens de inspectie voldoet de zorg niet aan de normen. De IGZ heeft onvoldoende vertrouwen dat locatie Holland zonder extra maatregelen binnen een redelijke termijn de voortdurende tekortkomingen kan oplossen.

Belangrijkste conclusies

Op 31 augustus 2015 bracht de IGZ een inspectiebezoek aan locatie Holland van DS Verzorgd Wonen. Tijdens het inspectiebezoek bleek dat de zorginstelling niet voldeed aan een groot deel van de getoetste normen. Locatie Holland was in februari 2016 overgenomen door Domus Magnus. 

De termijn om verbeteringen door te voeren, was daarom verlengd. De IGZ bracht op 20 juni 2016 opnieuw een bezoek. Tijdens dit bezoek bleek dat locatie Holland nog steeds niet voldeed aan het merendeel van de getoetste normen.

Sinds de overname is het Domus Magnus niet gelukt om de nodige verbeteringen op tijd door te voeren. Zo waren tijdens het inspectiebezoek onder andere de cliëntdossiers niet op orde. De afspraken over de zorg aan bewoners waren niet navolgbaar. De ZZP-ers hadden geen toegang tot de cliëntdossiers. 

Zij konden dus geen zorgleefplannen inzien en ook niet zelf rapporteren. Ook werden de vrijheidbeperkende maatregelen onzorgvuldig toegepast. Afspraken over waarom, hoe en wanneer de vrijheidsbeperking werd ingezet, waren niet bekend bij de medewerkers.

Het risico op onverantwoorde en onveilige zorg is hierdoor hoog. De continuïteit, de veiligheid en de kwaliteit van zorg zijn onvoldoende geborgd. Locatie Holland biedt ouderen een kleinschalige woonomgeving met zorg aan. Er wonen cliënten met verschillende zorgvragen. 

Vervolgtraject

De IGZ verwacht dat locatie Holland van Domus Magnus zich inspant om alle tekortkomingen snel en binnen de gestelde termijn op te lossen. De IGZ volgt de ontwikkelingen bij locatie Holland nauwlettend.

Categorie:
Provincie: