maandag, 12. september 2016 - 21:01 Update: 12-09-2016 21:02

'Bedden Isala Hartcentrum spoedig weer in gebruik'

Bedden Isala Hartcentrum soedig weer in gebruik
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Zwolle

De twee bedden in het Isala Hartcentrum, die momenteel vanwege tekort aan personeel gesloten zijn, worden volgende maand weer in gebruik genomen. Dat verwacht voorzitter De Kluiver van Isala Hartcentrum.

''Net als vele andere cardiologische centra herkent Isala Hartcentrum de schaarste aan gespecialiseerd verpleegkundigen voor cardiologische zorg. Dit is een landelijke tendens. Bij Isala Hartcentrum leidt dit momenteel tot tijdelijke sluiting van 2 bedden op de Hartbewaking.'' 

Isala Hartcentrum laat in een schrijven weten dat de sluiting geen gevolgen heeft voor de opname van patiënten met een acuut hartprobleem. ''Acute hartzorg is niet in het geding. Wel betekent deze situatie dat wij in het uiterste geval geplande ingrepen op een later moment moeten uitvoeren.''

''De schaarste aan gespecialiseerd verpleegkundigen houdt onder meer verband met het feit dat de uitstroommogelijkheden voor CCU-verpleegkundigen naar andere beroepen in de afgelopen jaren toegenomen is. Soms leidt dat tot extra uitstroom en daarmee een tijdelijk tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen.''

Het Hartcentrum zet, net als andere ziekenhuizen, actief in op de werving van nieuwe medewerkers en het intern opleiden van medewerkers naar een nieuwe functie. Sala Hartcentrum doet er echter alles aan om de tijdelijke sluiting van de 2 bedden zo snel mogelijk op te heffen.

Categorie:
Provincie: