vrijdag, 31. maart 2017 - 15:24

ILT waarschuwt voor gasmaskers met asbestfilters

ILT waarschuwt voor gasmaskers met asbestfilters
Foto: SXC
Den Haag

Gasmaskers met filterblikjes uit het voormalig Oostblok die voor particulieren te koop zijn, kunnen asbestvezels bevatten. Deze vezels zijn bij inademing een risico voor de gezondheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt om de filterblikjes, waarin de asbest kan zitten, niet te openen en zeker niet met de maskers te gebruiken.

Vanwege de risico’s voor de gezondheid geldt er een verbod om producten te bezitten of te verhandelen die asbest bevatten. 

De inspectie spoort particulieren die zulke gasmaskers met filterblikjes bezitten daarom aan deze naar de milieustraat te brengen: luchtdicht verpakt in een dubbele laag plastic. De filterlaag in het blikje bestaat deels uit asbestvezels. Het masker hoeft zelf geen asbest te bevatten om er toch mee besmet te zijn; bijvoorbeeld door gebruik met het filter of eerder via het transport. 

Het filter is een blikje of busje dat aan het masker wordt geschroefd. De gebruiker zou zo ‘gasvrije’ lucht moeten inademen. Echter, de filterlaag in het blikje bestaat voor een deel uit asbestvezels. Die kunnen in de longen komen en de gezondheid schaden. 
Zolang het blikje geheel afgesloten is, kunnen de asbestvezels niet vrijkomen. Maar ook dan luidt het advies om dit blikje bij voorkeur luchtdicht en dubbel verpakt naar de milieustraat te brengen. 

Bedrijven die dergelijke gasmaskers en filters bezitten, moeten die veilig verpakken en naar een erkende stortplaats brengen. De ILT zal bedrijven die deze maskers met asbestfilters verkopen erop wijzen dat dit verboden is. Indien nodig, wordt een dwangsom opgelegd. 

De inspectie onderzoekt nog of filterbussen die geleverd worden bij gasmaskers uit andere landen dan uit het voormalig Oostblok asbest bevatten. Ook onderzoekt zij of er asbesthoudende gasmaskers in de handel zijn. De ILT bekijkt verder of de kisten waarin ze worden vervoerd mogelijk besmet zijn. Die worden na het transport soms als meubelstuk gebruikt. 

Categorie:
Provincie: